English

Dyddiadau'r flwyddyn.pdf Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Ysgol Bro Tryweryn © 2017                           Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendar
Hydref 2017
Llun
Mawrth
Mercher
Iau
Gwener
Sadwrn
Sul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Brechiad Ffliw gan y nyrs

14

15

16

17
Noson Rhieni yr Hydref

18

19

20

21

22

23

24

25
Tempest 1yp

26
Gwasanaeth Diolchgarwch - Capel Llidiardau 2yp

27
Gwasanaeth Diolchgarwch – Awel y Coleg a Chysgod y Coleg

28

29

30
Hanner Tymor

31
Hanner Tymor