Newyddion

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

01678 520740

RhianLlwydDafydd@gwynedd.llyw.cymru

@Ysg_BroTryweryn

Ysgol Bro Tryweryn © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llwyddiannau Eisteddfod Llongyfarchiadau i’r holl ennillwyr! Moli Haf Jones - 1af Llefaru Bl.3 a 4 Lois Grug Davies - 2il - Cerdd Dant a 3ydd - Alaw Werin Grwp Llefaru Bl.6 ac iau - 3ydd Parti Deulais Bl.6 ac iau - 2il Parti Cerdd Dant Bl.6 ac Iau - 1af Parti Unsain Bl.6 ac iau - 1af Ensemble Offerynnol - Gwen, Efa a Nel - 1af Côr Bl.6 ac iau - 1af
WRU Gwyliwch fideo y WRU am sesiynau rygbi yr ysgol! http://supporters.wru.co.uk/matchdaytv/?play=media&id=26079

Newyddion

Llwyddiannau Eisteddfod Llongyfarchiadau i’r holl ennillwyr! Moli Haf Jones - 1af Llefaru Bl.3 a 4 Lois Grug Davies - 2il - Cerdd Dant a 3ydd - Alaw Werin Grwp Llefaru Bl.6 ac iau - 3ydd Parti Deulais Bl.6 ac iau - 2il Parti Cerdd Dant Bl.6 ac Iau - 1af Parti Unsain Bl.6 ac iau - 1af Ensemble Offerynnol - Gwen, Efa a Nel - 1af Côr Bl.6 ac iau - 1af
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

01678 520740

RhianLlwydDafydd@gwynedd.llyw.cymru

@Ysg_BroTryweryn

Ysgol Bro Tryweryn © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs

WRU Gwyliwch fideo y WRU am sesiynau rygbi yr ysgol! http://supporters.wru.co.uk/matchd aytv/?play=media&id=26079