Staff

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

01678 520740

bethanemyrjones@gwynedd.llyw.cymru 

@Ysg_BroTryweryn

Ysgol Bro Tryweryn © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs

Pennaeth:

Mrs Bethan Emyr Jones

 Athrawes Cyfnod Sylfaen:

Mrs Heledd Lynch

 Athro Cyfnod Sylfaen 2:

Mr Daniel Roberts

Cymhorthydd Dosbarth:

Mrs Lowri Parry

Cogyddes a Clerc Cinio:

Mrs Rhian Morris

Gofalwraig:

Mrs Elin Jones

Ysgrifenyddes:

Mrs Elliw Davies

Staff

Pennaeth:

Mrs Bethan Emyr Jones

 Athrawes Cyfnod Sylfaen:

Mrs Heledd Lynch

 Athro Cyfnod Sylfaen 2:

Mr Daniel Roberts

Cymhorthydd Dosbarth:

Mrs Lowri Parry

Cogyddes a Clerc Cinio:

Mrs Rhian Morris

Gofalwraig:

Mrs Elin Jones

Ysgrifenyddes:

Mrs Elliw Davies

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

01678 520740

bethanemyrjones@gwynedd.llyw.cymru 

@Ysg_BroTryweryn

Ysgol Bro Tryweryn © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs